E-lab projecten

Vanuit het E-lab Mediacentrum is de afgelopen maand en wordt in oktober veel tijd geïnvesteerd in de pilot met een systeem om online hoorcolleges mee op te nemen. Weblectures dus. Daarnaast neemt de productie van kennisclips ook toe en is ondersteuning nog gewenst.

Maar dat alles neemt niet weg dat er ook nog andere projecten worden opgepakt. Zo gaan we werken aan een ‘Judo video-catalogus app’, een platform onafhankelijke (web)app waarin vele korte videofragmenten moeten komen uit de collectie van docent Engbert Flapper (B&E) en die zo ingezet kunnen worden in het judo onderwijs. Engbert heeft de fragmenten in de afgelopen tien jaar verzameld, maakt er veelvuldig gebruik van in zijn onderwijs, maar wil ze nu direct in handen geven van zijn studenten en ook van docenten judo.

Via een tweede project willen we gaan werken aan een verbetering van de workflow en kwaliteiten van screencasts, kennisclips, die binnen Windesheim worden geproduceerd. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de collega’s van het Multimedia Practicum.

Google leverde de aanleiding voor twee andere projecten. Als eerste noem ik Google Course Builder. Een Open Source platform waarmee Google in samenwerking met edX wil gaan werken aan MOOC’s. Het E-lab Mediacentrum wil gaan ontdekken wat Google’s Course Builder voor ons onderwijs kan gaan betekenen. Mogelijk gaan de online cursussen Informatievaardigheden van het Mediacentrum straks ook op dit platform draaien.

Als tweede project dat aangezet is door Google activiteiten is het project rond Google Coder en Raspberry Pi. Een contentproductie platform op een klein en spotgoedkoop computertje. Is het mogelijk met een draadloze router er aan gehangen een samenwerkingsomgeving te creëren voor studenten om samen sites te bouwen of webapps?

Tot slot gaan we ons verdiepen in Windows 8 tablets, de Surface Pro en de Surface RT. Ook al nemen de iPads al een vlucht in het onderwijs, Windows als besturingssysteem blijft nummer 1 in het onderwijs en ook vele Microsoft applicaties, Office bijvoorbeeld. Welke relevante windows apps zijn er voor het onderwijs, hoe handig zijn ze?

En dan zijn er nog de zaken die kunnen voortkomen uit de Grassroots projecten. Projecten die docenten aandragen en waarvoor ze steun krijgen in de vorm van benodigde hardware, software, deskundigheid. Deze projecten vormen het hart van het E-lab Mediacentrum. Samen met het onderwijs op ontdekkingstocht op het gebied van onderwijs en ICT, innoveren en kennisdelen.

Het belooft weer een leuk E-lab jaar te worden.

 

Leave a reply