E-lab hangout 6 maart 2014 – Annemarie van Hout

In deze hangout is Annemarie van Hout te gast. Annemarie is docent Verpleegkunde en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat ICT-innovaties in de zorg. We gaan o.a. praten over het eHealth project. Wat gaan de ICT innovaties betekenen voor het werkveld en daarbij zeker ook wat gaan de innovaties betekenen voor het onderwijs t.b.v. het werkveld. Zijn de benodigde verandering binnen het Verpleegkunde te vangen binnen het concept 21 Century Skills?

Leave a reply