E-lab hangout 13 januari 2014 – Sietse Dijkstra

Innovatie op onderwijsgebied binnen de Hogeschool Windesheim is vaak iets wat individuele docenten of kleine informele groepjes docenten oppakken en uitvoeren. De innovatoren zijn deels amateurs op de gebieden die ze vernieuwen. En dat bedoel ik in de positieve betekenis. Amateur als letterlijk ‘liefhebber’. Natuurlijk is er sprake van een sterk professionele inzet, de docent is een onderwijsprofessional. Maar de gebieden waarop hun onderwijs innovatief wordt uitgebreid is vaak een minder bekend terrein. Daar speelt het amateurisme haar rol. Heel positief want overheersendvanuit een echte passie waarbij vele uren zogezegd ‘buiten werktijd’ worden geïnvesteerd.

Als Windesheim wil investeren in innovatie (wat CvB lid Jan Willem Meinsma beoogt) dan is een goede facilitering van die innovatieve docenten van belang.  Hoe kan het management dat doen? Welke mogelijkheden heeft zij en tegen welke drempels loopt het management op? Innovatie en management staan vaak op gespannen voet met elkaar. Innovatie is te moeilijk te vatten in protocollen, doelen, resultaatafspraken. Over deze dillema’s en meer gaat de E-lab hangout waarin we Sietse Dijkstra als gast verwelkomen. Sietse Dijkstra is manager binnen het domein Techniek.

Leave a reply